Har søkt etter driftsteknikar – har fått ein søkar