Får 65.000 i tilskot for skjøtsel av kystlynghei

foto