Roser engasjementet for å utvikle byen: – Uten disse hadde det ikke vært mulig