Det blei dyrt for bilistane som hadde det litt for travelt forbi «radarparet» Erik og Eirik

foto