Fortvilar over bråk frå taretråling på søndagar og andre heilagdagar

foto