Meiner kommunen ikkje vektla meiningane til folk i ytre – no sender bygda eiga uttale