– Vi kan ikkje nekte grunneigarane desse inntektene

foto