No kjem løysinga som gjer at du slepp å bli kalla opp med namn på sjukehusa

foto