Selje-rådmann Ørnulf Lillestøl begrunnet møtestengingen blant annet med at saken dreide seg om kommunens interne avgjørelser og prosesser i forbindelse med hotellet.

Selje Hotel brant ned i november 2016. Siden den gang har branntomta blitt stående i bygda. Det er foreløpig usikkert hva som kommer til å skje med hotellruinene.

Etter spørsmål fra Fjordenes Tidende, gikk Selje-politikerne til votering på om møtet skulle lukkes. De hadde i utgangspunktet ikke tenkt til å stemme over spørsmålet. Det ble heller ingen diskusjoner fra politikerne, som gjorde et enstemmig vedtak om å lukke møtet.

Senere kom det også fram at feil paragraf ble brukt til å lukke møtedørene for offentligheten.

Rådmannen stengte møtet på grunnlag av forretningshemmeligheter, og mente han kunne bruke paragraf 13.2 i offentlighetsloven. Etter å ha blitt konfrontert med dette etter møtet, rettet rådmannen det til paragraf 31.2 i kommuneloven.

Skal rydde opp tomta

Da formannskapsmøtet på nytt ble åpnet for offentligheten, ga rådmannen og ordføreren en rask orientering om én av to saker som ble diskutert i forbindelse med Selje Hotel.

Denne delen av saken går på at kommunen ønsker å skaffe seg en miljørapport som kan ligge til grunn for en anbudsbeskrivelse for opprydning av hotellet. Opprydningen skal gjøres for å fjerne asbestfaren som er i bygget.

Rapporten koster 43.000 kroner. Senere skal politikerne stemme over om Selje kommune skal betale for rapporten eller ei.