Alle kommunane i Sogn og Fjordane har oppfylt retten til barnehageplass jf. barnehagelova § 12a, opplyser Berit Inger Rygg, rådgjevar på barnehageområdet hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Rett til barnehageplass vart innført 01.0.2009. Retten gjeld for barn som fyller eitt år innan utgangen av august det året det vert søkt om plass.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har henta inn opplysningar som syner at retten til plass etter barnehagelova § 12a er oppfylt i alle kommunane.

På landsbasis har alle kommunar oppfylt retten.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende