- Slik som dette har utvikla seg er dette den einaste løysinga som kan skape ro og gjenopprette tilliten til Helse Førde, seier Silden.

Grunnen til uttalelsane Silden kjem med er at gjennom heile prosessen fram mot strategiplanen har Helse Førde verken skapt nokon god dialog for kommunene i fylket eller svart på brev og spørsmål frå Vågsøy kommune.

- Dette har foregått over så langt tid at det eg umogeleg for oss å ha tillit til sitjande administrasjon eller styre i Helse Førde.

Les heile saka og meir om Helse Førde-saka i papirutgåva måndag 21. juni.