Han skal leie utvalet som skal overvake byggeprosjekta

foto