Skal fordele 116 millioner kroner til tiltak over hele landet