Så mange elevar blir ramma av dei føreslåtte vgs-kutta i Måløy: – Vi er bekymra