• Kommentarfeltet er ope mellom klokka 07.00 og 22.00 kvar dag. Kommentarar som kjem mellom 22.00 og 07.00 vil bli publisert når kommentarfeltet opnar.

 • For nye brukarar blir den første kommentaren lesen gjennom og godkjent før den kjem ut. Deretter kjem alle kommentarar som følger reglane ut.

 • Ein konstruktiv debatt skal ha ein god tone. Innlegg som ikkje bidrar til dette, blir ikkje publisert.

 • Dei som deltar i debatten hos oss, må bruke fullt namn. Vi sjekkar namn med jamne mellomrom.

 • Gjentakande innlegg med same bodskap frå same person, blir ikkje publisert. Vi ønsker mange stemmer og mangfald i debatten.

 • Personangrep, hets, kallenamn og usaklege kommentarar blir ikkje publisert. Vi ber deg omtale dine meddebattantar med respekt.

 • Udokumenterte påstandar blir som hovudregel ikkje publisert. Det hender vi setter våre journalistar til å faktasjekke påstandar som kjem fram, eller du kan bli bedt om å dokumentere påstandar sjølv.

 • Vi held oss til den aktuelle saka som blir diskutert.

 • Vi skal ha stor takhøgd og vi ønsker tydelege og sterke meiningar velkommen.

 • Innlegg der enkelte ord/setningar bryt med reglane, kan bli redigert av debattleiar, slik at dei er i tråd med desse reglane.

 • Har du mykje på hjartet, ber vi deg sende eit lesarinnlegg til fjt@fjt.no Vårt debattstudio er meint for korte innlegg.

 • Dette er eit levande dokument. Har du innspel til reglar du meiner manglar, eller spørsmål rundt vår moderering? Send ein e-post til fjt@fjt.no.