Sendte barna heim frå skulen og sette inn bemanning på ambulansebilen

foto