Geolog har vurdert rasfaren. Vegen er åpen for fri ferdsel igjen