Foreslår å stenge denne vegen for å legge til rette for ny parkeringsplass

foto