– Vi tek inn mindre i gebyr enn byggesakene kostar, men målet er å kome i balanse

foto
Plan og forvaltning i Bremanger kommune tek per i dag inn mindre i gebyr enn kostnaden for byggesakstenestene, men målet er at gebyra på sikt skal dekke alle kostnadane. Foto: Erling Wåge