Måtte sette frå seg trucken då den ikkje tilfredsstilte krava

foto