Merker at det er forskjell på korleis kvinner og menn blir møtt som leiarar