Kan turistane endeleg få oppleve kysten bada i sol?