Vil ikkje gi seg før toppen er nådd, men alt avheng av svaret frå kommunen