Bustadhus blir hytter: – Vi har tre barnefamiliar som har flytta frå bygda fordi dei ikkje har funne seg bustad