Framleis ikkje godkjent etter fire år – 6,2 millionar må no investerast for å møte krava

foto