Ønsker at kommunen skal sette av 500.000 kroner til familiar som treng det

foto