Meiner orienteringane politikarane fekk om vgs-struktur også burde ha vore sendt direkte ut til publikum