Verdens største yngelanlegg for torsk er i drift – og ligger i Kinn kommune

foto