Råkøyrde forbi politiet sin laser – det straffa seg på mange måtar

foto