foto
Ronny Salt, Øystein Kjøde, Martin Hasen og Aase Silden er fire av dei dyktige arbeidarane på Hove lærings- og aktivitetssenter i Selje. Foto: Bjørn Erik Drabløs

Kjenner du på manglande trivsel og låg arbeidsglede? Då kan du lære eitt og anna av denne flittige gjengen

Hove lærings- og aktivitetssenter ligg i Selje sentrum og er organisert under Bu og miljøtenesta i Stad kommune. Senteret skal fremje trivsel, sosialt fellesskap, tryggleik, respekt og meistring. Og det gjer det.