Vedtok folkeavstemning 1. september og vedtak for eller mot kommunedeling 7. september

foto