Folkemøtet: I overkant av 100 møtte opp og 1200 var med på stream

foto