Fiskerinæringa skal kursast for å hindre seksuell trakassering

foto