Regjeringa forventar nøkterne løysingar når kommunar og fylke skal delast opp

foto