Kontrollutvalet har sett i gang gransking av den moglege jobblekkasjen