Står framleis igjen etterforskingssteg før ein kan avgjere saka om den ulovlege fyllinga