Barnehagestyreren går hardt ut mot forslag til ny barnehagelov

foto