Meiner det var brot på reglane då ein ikkje strøyma dag to av kommunestyremøtet

foto