Redningsskøyta måtte hjelpe fritidsbåt som fekk motorproblem

foto