– Hvor Geir har fått opplysninger fra om at det ikke skal bygges et hotell på tomta, får han svare på selv

foto