Flere reisende med hurtigbåtene mellom Bergen og Sogn og Fjordane