Godtek ikkje at helseføretaket vil legge ned rehabiliteringssenter