Vi tenker spesielt på operasjonelle forhold, understreker Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding der de presiserer at manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon ofte er relatert til skipsulykker.

– For å holde oppe trykket på trygg og sikker drift har vi valgt å ha sikkerhetsstyring med særlig vekt på de minste fartøyene som fokusområde neste år.  Våre undersøkelser viser at ulykker ofte skyldes manglende sikkerhetsstyring i rederiene. Det er derfor viktig å minne rederiene om at de har et selvstendig ansvar for å drive systematisk med tiltak for å hindre at ulykker skjer, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Sjøfartsdirektoratets statistikker viser at de minste fartøyene, under 24 meter, har størst andel forlis og omkomne ved ulykker. I ulykkesrapportene går det igjen at manglende prosedyrer for arbeidsoperasjoner og risikovurdering er bakenforliggende årsak til ulykker.

– Vi ønsker at alle rederiene skal lykkes i arbeidet med å få slike system på plass, og at de etterlever disse. Derfor har vi utarbeidet veiledningsmateriell med gode eksempler på hvordan dette kan gjøres. Sjøfartsdirektoratet tilbyr også rådgivning, støtte og risikovurderingsverktøy til de som ønsker det, sier Akselsen.