Måtte forklare korleis og kva kyrkja har brukt millionane til

foto
Torsdag orienterte kyrkjeverje Bjarki Asgeir Hrafnsson om pengebruken til kyrkja i Bremanger. Foto: Seline Larsen