Hoppande glad over at ein skal få starte opp på vegen: – Då er vi i gang!