Fleire avlyser no jonsokfeiringa på grunn av vind

foto