Lite ramma av pandemien: Ferjetrafikken tilbake til normalen

foto