Inviterer bygdefolket til informasjonsmøte om kontroversielt planarbeid

foto