Det enda dessverre ikkje godt for lamaen som forsvann