Vil korte ned reisetida og vurderer hurtigbåtruter gjennom skipstunnelen

foto